พื้นที่ส่วนตัวของลูกน้อย

เมื่อ“ลูกน้อย”ของ“คุณแม่มือใหม่” อายุได้ 2-3 ขวบ จะเป็นช่วงที่“ลูกน้อย”เริ่มมีพัฒนาการและอยากรู้อยากเห็น

NjpUs24nCQKx5e1DISmYiG9k4ewzlJ2c3xYQI23pXj1

“คุณแม่มือใหม่”จึงควรมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับ “ลูกน้อย” เพื่อเป็นการ“เสริมสร้างการเรียนรู้” โดยพื้นที่ส่วนตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องปิดมิดชิด หรือกั้นห้อง  อาจจะเป็นมุมๆหนึ่ง หรือพื้นที่หนึ่งๆในบ้าน ที่ให้ลูกน้อยมีอิสระที่จะเล่นและเรียนรู้ โดยอยู่ภายในเงื่อนไขต่อไปนี้

1.มีความปลอดภัย ของเล่นและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ส่วนตัวของลูกน้อยต้องไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อย

2.อยู่ภายในสายตาของผู้ดูแล มีคนคอยสังเกตุการณ์ แต่ไม่เข้าไปก้าวก่ายนะคะ ปล่อยให้ลูกน้อยได้เล่นและมีอิสระที่จะเล่นเต็มที่

3.เลือกหนังสือนิทาน หรือของเล่นเสริมทักษะ เพื่อเป็นการ”เสริมสร้างความรู้” ให้แก่ลูกน้อย

4.”คุณแม่มือใหม่”ต้องพร้อมที่จะอยู่ข้างๆและเข้าใจลูกน้อยเสมอ เพราะถึงแม้ลูกน้อยจะอยากมีอิระในการเรียนรู้หรืออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเพียงใด แต่ลูกน้อยวัยเยาว์ก็ยังต้องการความัม่นใจและการชี้นำจาก “คุณแม่มือใหม่” อยู่ดีค่ะ

Mom22thaihealth_c_egjnpqtuw123

แล้วมาพบกับสาระดีๆกันใหม่ เกี่ยวกับการเป็น “คุณแม่มือใหม่” ในบทความต่อไปค่ะ